Novinka!

Vážení stravníci. Všetkým, ktorí vlastníte čip na elektronické objednávanie obedov vydaný našou spoločnosťou, ponúkame nový, jednoduchý a efektívny spôsob objednávania obedov cez internet. Kliknite na objednať obed, zadajte prihlasovacie meno a heslo a objednajte si zo šiestich chutných jedál na každý deň.
Prihlasovacie meno a heslo, prípadne ostatné informácie, ktoré sa týkajú elektronického objednávania obedov, získate na tel. č. 041/7235462 alebo 0915 808 008 alebo na mailovej adrese odbyt@slovtrend.sk.
Prajeme Dobrú chuť!

Objednávkové Hodiny

Vážení stravníci.
Chceme vás upozorniť, že všetkých šesť jedál z menu si môžete objednať najneskôr do 14:00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom má dôjsť k odberu jedla. Od 14:00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom má dôjsť k odberu jedla do 8:00 hod. dňa požadovaného odberu si môžete vybrať už len z troch jedál, ktoré automaticky vygeneruje systém. Po 8:00 hod. v deň požadovaného odberu už výber nie je možný. Objednávku môžete zrušiť najneskôr do 7:30 v deň požadovaného odberu jedla.
Ďakujeme za pochopenie.